Design:       Liv Storvik Harby
Mål:            Høyde 28″ x diameter 13″
Language:  Norwegian