52 sider med mønster, julegavetips og julefortelling.
Digital versjon.