52 sider med master og julefortelling.
Digital versjon.

Pris kun 11$ – Dvs. ca. kr. 92,- NOK.