Vintertulipaner – Gratis mønster

Jeg har sydd mange mønster hvor jeg har brukt tulipanblokker.  Jeg liker dem fordi de er morsomme å sy og enkle i formen.  Vintertulipaner er også ett av mine første mønster.  Da jeg laget det første mønsteret av dem, brukte jeg et tegneprogram for arkitekter for å tegne figurene.  Dette programmet brukte jeg i jobben …