Welcome to Scandinavian Quilt Pattern.
Choose patterns in English language in the menu.
When you’ve paid, you can download the PDF-fil immediately.
All the prices are included taxes.

Velkommen til Scandinavian Quilt Pattern (Peggy).
Velg mønster med norsk språk i menyen.
Når du har betalt, laster du etter noen få sekunder ned PDF-fila.  Den blir også sendt på e-post.
Prisene er oppgitt i dollar.  8 dollar tilsvarer ca. 62 norske kroner.